Resultaten Kindermonitor 2021

Gezondheid en leefstijl van kinderen 0-12 jaar in de regio Noord- en Oost-Gelderland

Inleiding

In het najaar van 2021 voerde GGD Noord- en Oost-Gelderland voor de 4e keer de Kindermonitor uit. De Kindermonitor is een vragenlijstonderzoek onder ouders met een kind tussen de 6 maanden en 12 jaar om de gezondheid en het welzijn van de kinderen in Noord- en Oost-Gelderland in kaart te brengen. De Kindermonitor wordt sinds 2009 iedere 4 jaar uitgevoerd. Dit jaar hebben bijna 10.000 ouders meegedaan en vragen beantwoord over thema’s als opvoeding, gezondheid, welzijn, pesten, bewegen en de impact van corona. 32% van de ouders die de vragenlijst ontvingen, heeft meegedaan aan het onderzoek. Bij de analyses is ervoor gezorgd dat de resultaten representatief zijn voor de verdeling van de 0- tot 12-jarigen naar geslacht, leeftijd en gemeente. De resultaten van de Kindermonitor zijn waardevol voor bijvoorbeeld het signaleren van trends en het evalueren en ontwikkelen van gezondheidsbeleid. Hoewel veel ouders gezonde(re) keuzes maken voor hun kind, laten de resultaten ook een aantal minder positieve ontwikkelingen zien. In dit e-magazine leest u meer over de belangrijkste uitkomsten. Bij deze monitor werkt GGD Noord- en Oost-Gelderland samen met de andere regionale organisaties voor jeugdgezondheidszorg: Icare JGZ, Vérian, Yunio en CJG Apeldoorn. Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderzoek? Vraag het de onderzoekers via onderzoek@ggdnog.nl Zie www.kvnog.nl voor alle resultaten per gemeente.