Bronnen van luchtverontreiniging

De belangrijkste bronnen van stikstofdioxide en fijnstof in Gelderland zijn wegverkeer, landbouw (Gelderse Vallei en Achterhoek), houtkachels, scheepvaart (Rivierenland en regio Arnhem-Nijmegen), bouw- en landbouwmachines (mobiele werktuigen) en industrie.

Bronnen van fijn stof (PM2,5) in Gelderland

Lees ook de volgende artikelen:

Kwetsbare groepen

Beleidsopties voor provincies en gemeenten