E-MAGAZINE

Kwetsbare ouderen

In 2017 telde Nederland ruim 3 miljoen inwoners van 65 jaar en ouder (CBS, 2018). Door de toenemende vergrijzing groeit het aandeel 65-plussers snel (van 18% van de bevolking in 2017 naar 26% vanaf 2040). De overheid wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, al dan niet met ondersteuning. Een deel van de ouderen kampt met lichamelijke, psychische en sociale problemen, wat van invloed is op de levenskwaliteit en zelfredzaamheid.01


02


03


Dit zijn de kwetsbare ouderen. Het is een taak van gemeenten om hen te ondersteunen, zodat zij waardig ouder worden en zoveel mogelijk eigen regie voeren.


Dit e-magazine geeft informatie om gemeenten en professionals te ondersteunen bij de invulling van deze taak. De cijfers hebben betrekking op de regio Noord- en Oost-Gelderland en zijn afkomstig uit de Monitor Volwassenen en Ouderen.

04


05