Resultaten corona gezondheidsmonitor jeugd 2021

Wat is de impact van corona op de gezondheid en het welzijn van jongeren?

Inleiding en leeswijzer

In het najaar van 2021 voerde GGD Noord- en Oost-Gelderland de corona gezondheidsmonitor jeugd uit. Er werd informatie verzameld over de gezondheidssituatie van middelbare scholieren en de impact van de coronacrisis daarop. Normaliter voert de GGD (sinds 2003) eens in de vier jaar de gezondheidsmonitor jeugd uit. De corona gezondheidsmonitor jeugd 2021 is een extra monitor die is uitgevoerd naar aanleiding van de coronacrisis. Door de gegevens van deze extra meting te vergelijken met voorgaande metingen van de gezondheidsmonitor jeugd krijgen we een beeld van de impact van corona op de fysieke en mentale gezondheid van jongeren. Lees hier meer achtergrondinformatie over de gezondheidsmonitor jeugd. Resultaten De resultaten van de corona gezondheidsmonitor jeugd kunnen door gemeenten, scholen, andere organisaties en de landelijke overheid gebruikt worden voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de crisistaak “Nazorg” die vanwege de coronacrisis wordt verleend. Daarnaast kunnen de resultaten worden gebruikt voor het maken van beleid. In dit e-magazine leest u de belangrijkste uitkomsten van de corona gezondheidsmonitor jeugd 2021. Als er een verschil wordt benoemd in dit e-magazine (bijvoorbeeld ten opzichte van voorgaande jaren), dan gaat het altijd om een statistisch significant verschil. De resultaten van het praktijkonderwijs vindt u in het laatste tabblad van dit e-magazine. Zie www.kvnog.nl voor alle resultaten per gemeente.

Respons Bijna 10.000 middelbare scholieren uit de regio hebben vragen beantwoord over onder andere gezondheid, welzijn, gebruik van sociale media, corona, gamen, pesten, sporten, roken en drinken. 38 van de 48 middelbare scholen (79%) en 66% van alle tweede- en vierdeklassers op deze scholen hebben deelgenomen aan het onderzoek. Dit geeft een uniek beeld van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jeugd in Noord- en Oost-Gelderland. Van het praktijkonderwijs hebben ruim 600 leerlingen de vragenlijst ingevuld; dat is 57% van de 1.065 leerlingen op de vijf deelnemende scholen. Vijf van de negen praktijkonderwijsscholen zijn vertegenwoordigd in het onderzoek. Lees hier meer over de respons. Vragen of opmerkingen? Mail naar onderzoek@ggdnog.nl