Gezondheid en leefstijl van volwassenen en ouderen in beeld

“Gezondheid is het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotio-nele uitdagingen van het leven.”

Machteld Huber Institute for Positive Health

Achtergrond

In het najaar van 2020 voerde GGD Noord- en Oost-Gelderland voor de derde keer een groot vragenlijstonderzoek uit onder volwassenen (18- tot en met 64-jarigen) en ouderen (65-plussers) in Noord- en Oost-Gelderland. Deze Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen wordt sinds 2012 iedere 4 jaar uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland in samenwerking met GGD GHOR NL, het CBS en RIVM. In dit e-magazine leest u de belangrijkste resultaten van dit onderzoek in de regio Noord- en Oost-Gelderland. In het kader van positieve gezondheid komen in dit e-magazine verschillende thema’s aan bod zoals gezondheid, leefstijl, sociale omgeving, leefomgeving, werk en inkomen.

Heeft u vragen of opmerkingen over het onderzoek of dit e-magazine? Vraag het de onderzoekers.